วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปบทเรียน 1

                วันนี้มาทบทวนเรื่องการสร้าง blog เป็นวันแรก ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เพื่อที่จะมีโอกาศมาปรับปรุง แก้ไข ในครั้งต่อไปได้